Kojące fantazje, eksternalizatorzy i internalizatorzy – w jaki sposób dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców radzą sobie z niezaspokojonymi potrzebami?

Osoby wychowywane przez niedojrzałych emocjonalnie rodziców mogą prezentować dwa sposoby radzenia sobie z brakiem adekwatnej uwagi, czułości i zaspokojenia potrzeb ze strony rodziców. Pierwszym sposobem są kojące fantazje, czyli wyobrażanie sobie, jak zdeprywowane teraz potrzeby w przyszłości zostają przez kogoś zaspokojone. Drugi sposób to wytworzenie […]

Czytam dalej!